Date – February 28, 2017

Việt Hưng cho thuê xe cẩu tự hành, cẩu nâng người, cẩu thùng tại Hải Dương

cho-thue-xe-cau-tai-Hai-Duong

Trong những năm gần đây, Hải Dương là một tỉnh có những bước chuyển mình vượt bậc từ một tỉnh nông nghiệp đang dần thay đổi với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa rất nhanh. Hàng loạt các công ty, khu công nghiệp được xây dựng lên mỗi năm và ngày càng đẩy […]

Xe cẩu tự hành © 2015 Frontier Theme